Apartman Gürültü Yönetmeliği (2022)

Apartman Gürültüsü
Sayfa Özeti

Apartman hayatı birçok kolaylığı insanların hizmetine sunmuş olsa da, çok sayıda kişiyle aynı çatı altında yaşamak bazen zorlaşabilir. Bu nedenle apartmanlarda tüm sakinlerin bir arada huzur içinde yaşamasını kolaylaştırmak için düzenlenmiş bazı kurallar bulunur. Bu kurallar çoğu zaman mülk sahiplerinden oluşan ve Kat Malikleri Kurulu tarafından belirlenir, yönetim planı denen ve apartmandaki işleyişi gösteren uygulamalar bütününde de yer alır.

Apartman Gürültü Yönetmeliği apartman sakinlerinin birbirlerine saygı duymaları ve sükunet içinde yaşayabilmeleri temeline dayanır. Bu yönetmelik ve öngördüğü tedbirler sayesinde apartman sakinleri birbirleri ile uyum sağlayarak ortak bir hayat yaşayabilirler.

Gürültü şikayetlerinin ve rahatsızlıkların önüne geçmek için ses yalıtımının yanı sıra hukuki olarak yapılabilecekleri merak edenler için, “Apartman Gürültü Yönetmeliği nedir, apartmanda gürültü yapmanın cezası nedir, gürültü yapan komşu nereye şikayet edilir?” sorularının cevaplarını bulmaya çalışacağız.

Apartman Gürültü Yönetmeliği Nedir?

Apartman Gürültü Yönetmeliği, gürültü kaynaklı rahatsızlıkları ortadan kaldırarak apartmanlarda huzur içinde yaşamayı sağlayan kurallar bütünüdür. Kanunda “apartman gürültü yönetmeliği” adı altında bir yönetmelik bulunmamakla birlikte, Resmi Gazete’de yayınlanan “Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” ve “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” kararları uyarınca, her apartman ve site yönetimi, kendi gürültü yönetmeliklerini oluşturabilir.

Apartman gürültü yönetmelikleri yönetimler tarafından oluşturulurken, Kat Mülkiyeti Kanunu da göz önünde bulundurulmalıdır. Kat Mülkiyeti Kanununun 18. maddesine göre “Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellike birbirini rahatsız etmemek, birbirinin hakkını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.” Bu madde anlamı itibariyle apartmanlarda kat malikleri ya da kiracılar arasındaki komşuluk ilişkilerini düzenleyerek birlikte yaşamayı kolaylaştırması açısından önemlidir.

Bununla birlikte, Türk Ceza Kanununun 123. ve 183. Maddeleri ile Kabahatler Kanununun 36. Maddesine göre, “başkalarının huzur ve sükununu bozmak ya da bir kimsenin sağlığının zarar görmesine sebep olacak şekilde gürültüye sebep olmak” bir suçtur. Bu maddeler göz önünde bulundurulduğunda, apartmanlarda gürültü sebebiyle oluşabilecek rahatsızlıkları gidermek ve gürültü oluşmasının önüne geçmek adına, apartman gürültü yönetmeliği oluşturularak tüm kat malikleri ve apartman sakinlerine bildirilir.

Apartmanda gürültü rahatsızlığına sebep olabilecek davranışlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir:

 • Apartman giriş kapısının ve daire kapılarının açma kapama sesleri,
 • Televizyon, müzik çalar gibi medya araçları,
 • Müzik aletleri,
 • Elektrikli süpürge,
 • Çamaşır, bulaşık ve kurutma makineleri,
 • Yürüyüş – koşu bandı gibi ev içi spor aletleri,
 • Topuklu terlik, ev ayakkabısı,
 • Evcil hayvanların sesleri,
 • Çocukların yüksek sesli ağlamaları, oyunları, koşturmaları,
 • Tadilat ve inşai faaliyetler,
 • Banyo – sifon sesleri,
 • Mobilya taşıma, yerini değiştirme,
 • Alkol kullanan apartman sakinlerinin bilinçsiz çıkardığı sesler…

Bu gürültü sebeplerinin bazıları zaruri ihtiyaçlardan ve doğal gidişattan kaynaklanıyor olabilir. Duş, sifon gibi su sesinin çıkmasına sebep olan işlemleri ertelemek çoğu zaman mümkün olmaz. Evcil hayvanın bakılmasına izin verilen ve yönetim planında belirtilen apartmanlarda, evcil hayvanı gerekçe göstererek gürültüden şikayet etmek, çok uygun olmayabilir.
Bebeği olan bir apartman sakinini ağlama sesinden dolayı suçlamak da anormal karşılanacaktır. Ancak bu durumda komşuluk ilişkileri göz önünde bulundurularak iyi niyetle yaklaşmak ve orta yolu bulmak önemlidir.

Bununla birlikte, hiçbir mazereti yokken ve bilinçli olarak uygun olmayan saatlerde gürültü yapacak davranışlarda ısrarcı olmak, rahatsızlık boyutuna ulaşabilir ve şikayetleri de beraberinde getirir. Gürültüye sebep olacak davranışların bazılarını belirli saatlerle sınırlamak, oluşacak rahatsızlıkların ve şikayetlerin önüne geçmeyi mümkün kılacaktır. Apartman yönetim kurul toplantılarında her apartman kendi gürültü kurallarını belirleyebilir.

Apartman gürültü yönetmeliği yazılırken yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve apartmanda düzeni sağlamayı amaçlayan maddeler apartman kurallarına eklenir. Apartmanda gürültü ile doğabilecek rahatsızlıkları gidermek için uyulması gereken kurallardan bazıları şunlardır:

Apartmanda Gürültüyü Engellemek İçin Yapılacaklar:

 • Gürültüye sebep olacak ve komşuları rahatsız edebilecek her türlü yükses sesli davranıştan kaçınmak gerekir. Özellikle çoğunluğun uyku saatlerine denk gelen zaman diliminde (gece 22.00 ile sabah 07.00 saatleri arasında), televizyon ve müzik dinleme faaliyetlerinin komşuları rahatsız etmeden gerçekleşmesi önemlidir. (Türk Ceza Kanunu – Madde 546)
 • Enstrüman kullanımı apartmanda çok uygun olmamakla birlikte zaruri bir durum söz konusuysa -örneğin çocuğunuz bir ödev veya okul etkinliği için hazırlanıyorsa- komşulara önceden haber verip onlardan izin istemek, çıkacak tatsızlıkları önleme adına faydalı olabilir.
 • Daire içerisinde tadilat yapılacaksa bunun çok erken veya geç saatlerde yapılmamasına, resmi tatillere ve hafta sonu tatillerine denk gelmemesine özen gösterilmelidir.
 • Elektrikli süpürge, çamaşır- bulaşık makinesi gibi çalışırken ses çıkarabilecek elektronik aletleri mümkün olduğunca uygun saatlerde kullanmak gerekir.

Gürültü Yapmanın Cezası Nedir?

Gürültü yapma ve komşuyu rahatsız etme durumlarında Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanır. Normal şartlarda, 31.05 2017 Tarihli ve 30082 Sayılı Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik gereğince, binalarda gürültüyü azaltmak için desibel ölçümü yapılır ve projede iyileştirme çalışmaları uygulanır. Ancak Kabahatler Kanunu uyarınca, idari para cezası uygulanması için desibel ölçülmesine gerek görülmez. Şikayet üzerine gelen polis ya da zabıta kuvvetlerinin gürültüyü tespit etmesi yeterli olur ve ceza kesilir.

Kabahatler Kanununa göre gürültü yapan komşu, gürültü yapma ve rahatsız etme olmak üzere iki ayrı suçtan idari para cezasına çarptırılarak her biri 204 TL olmak üzere toplamda 408 TL ödemek durumunda kalabilir. Eğer gürültü yapan ve apartman sakinlerini rahatsız eden bir apartman sakini değil de bir işletme ise, örneğin binada bulunan bir fırın, bir depo gibi, bu durumda uygulanan cezai işlem 4.035 TL ile 20.237 TL arasında değişebilir.

Verilen para cezasına rağmen gürültü davranışı devam ederse, sulh hukuk mahkemesi tarafından görülen davalarda çekilmez hal tespiti yapılıp yasak uygulanır. Uzun süre devam eden gürültü rahatsızlığı eylemlerinde huzur ve sükuneti bozma sebebiyle 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilebilir. Ayrıca Türk Ceza Kanununa göre, başkalarının sağlığını bozacak seviyede gürültüye sebep olanlar, 2 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırırlar.

Gürültü Yapan Komşu Nereye Şikayet Edilir?

Apartman hayatı, her kat ve dairede yaşayan kişilerle iyi bir komşuluk ilişkisi geliştirildiğinde daha kolay hale gelir. Ortaya çıkabilecek problemleri çözme yolunda komşular birbirlerini hoş görebilmelidir ve saygı çerçevesinde hareket edilerek ilişkileri korumak ilk tercih olmalıdır. “Komşum çok gürültü yapıyor nereye şikayet edebilirim?” diye düşünenler için, gürültü ile rahatsızlık veren komşuyu ilk olarak sözlü olarak uyarmak ve gürültü kaynaklı oluşan rahatsızlığı kendisine bildirmek, atılacak ilk adım olabilir.

Apartmanda huzuru ve sakinliği bozan komşu olarak apartman ya da site yönetimine başvurularak da sözlü veya yazılı bir şekilde uyarılabilir. Eğer Kat Malikleri Kurulu tarafından hazırlanmış yönetim planında gürültü ile ilgili bir madde yer alıyorsa ya da apartmana ait bir gürültü yönetmeliği hazırlanmışsa, noter aracılığı ile ihtarname gönderilir.İhtara rağmen kendisine tanınan sürede gürültü yoluyla rahatsızlık verme davranışını terk etmemişse, gürültü yapan komşu için aşağıdaki şikayet yolları izlenebilir.

153 Gürültü Şikayet Hattı

İstanbul’da yaşayanlar için “komşu gürültü şikayet hattı” olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 153 telefon numaralı, “Beyaz Masa” denen çağrı merkezi aranabilir. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin gürültü şikayetine karşı fiili bir hizmeti bulunmadığından “Alo 153”ü arandığında vatandaş bağlı olunan ilçe belediyesine yönlendirilir. Bununla birlikte, çevresel gürültü şikayetlerinin sebebi ve giderilmesi ile ilgili “Gürültü Eylem Planı” adlı anketi doldurularak İstanbul’daki çevresel gürültü ile ilgili görüşler iletilebilir.

Belediye Gürültü Şikayet Hattı

Yaşanılan il veya ilçe belediyeleri aranarak gürültü şikayetleri bildirilebilir. Belediye arandığında ilgili zabıta birimine yönlendirme yapılarak şikayet kaydı oluşturulur ve gerekli görülüyorsa zabıta birimleri gerekli işlemleri uygulamak üzere adrese gelir. 155 gürültü şikayeti de belediye zabıta ekiplerinin sunacağı çözümlere ulaştırır. Polis ya da zabıta, gürültüye sebep olan kişiye para cezası keser.

Para cezasına çarptırıldıktan sonra da gürültü devam ederse kat malikleri bulunulan yerdeki sulh ceza mahkemesine başvurarak dava yoluna gidebilir. Son adım olarak da savcılığa dilekçe verilerek asliye hukuk mahkemesinde dava açılır.