Apartman Kuralları (2022)

apartman kuralları
Apartman Kuralları Sayfa Özeti

Şehirleşmeyle insan hayatına giren apartmanlar, birçok ailenin ayrı dairelerde, aynı çatı altında yaşamını sürdürdüğü yapılardır. Her toplulukta olduğu gibi, farklı kesimlerden insanları bünyesinde barındıran apartmanlarda da  düzeni sağlayabilmek ve sükunet  içinde yaşayabilmek için uyulması gereken bazı kurallar vardır. Binanın yapısına, içinde yaşayan kişi sayısına, sosyal ve fiziksel çevreye göre farklılık göstermekle birlikte, genel kabul görmüş belli başlı apartman kurallarını sizler için derledik..

Apartman Güvenlik Kuralları

 • Öncelikle apartmanda yaşayan herkesin güvenliğinin sağlanması adına, apartman dış kapısı her
  zaman kapalı tutulmalı, varsa kapı şifresi bina sakinleri arasında gizli olmalı ve yabancılarla
  paylaşılmamalıdır.
 • Apartman içerisinde tanıdık olmayan biriyle karşılaşıldığında bu kişiye kim olduğu ve buraya
  kiminle görüşmek için geldiği sorulmalıdır.
 • Apartmanda güvenlik görevlisi mevcut ise apartman sakinlerinin güvenliğini tehlikeye atan ve
  görülen şüpheli durumlarda ilk olarak kendisine müracaat edilmelidir.

Apartman Temizlik ve Çöp Kuralları

 • Apartmanlarda düzenli temizliği sağlamak için apartman çöp kuralları ve apartman temizlik kuralları, bina yönetimince düzenlenen apartman toplantılarında tüm sakinler tarafından belirlenir. Ortak
  alanlarda temizliği korumak adına buralara çöp atılmamalıdır. (Türk Ceza Kanunu – Madde 558)  Çöp toplama günü ve saati belirliyse bu zamanlar dışında kapı önüne çöp çıkarılmamalıdır. Ayrıca binalar için özel olarak
  belirlenmiş çöp konteynerleri varsa her bina kendi çöp kutusunu kullanmalı, evsel atık ve geri dönüşüm kutuları da amacına uygun değerlendirilmelidir.
 • Apartmanda ortak alanların kirlenmesine sebebiyet verecek, istenmeyen bir durum gelişmişse görevli ve gerekirse komşular bilgilendirilmeli, bu durumun giderilmesi sağlanmalıdır.
 • Kararlaştırılan ortak temizlik günü haricinde, komşuların izni olmadan balkondan ve pencerelerden halı, örtü vs. silkelememek gerekir.
 • Hayvan beslemek amacıyla balkondan veya pencerelerden mama, yemek artığı vs. dökülmemeli, varsa belirlenen yerlere mama kaplarıyla konulmalıdır.
 • Apartman dairelerinin kapı önlerine ayakkabı, ayakkabılık gibi katları çıkmayı ve merdivenlerin temizliğini zorlaştıracak özel eşyalar bırakılmamalıdır. Ayrıca bebek arabası, bisiklet vb. araçların varsa belirli alanlara bırakılması, apartman giriş boşluklarının kullanılmasını kolaylaştıracaktır.

Apartmanda Gürültüyü Engellemek İçin Yapılacaklar

 • Gürültüye sebep olacak ve komşuları rahatsız edebilecek her türlü yüksek sesli davranıştan kaçınmak gerekir. Özellikle çoğunluğun uyku saatlerine denk gelen zaman diliminde (gece 22.00 ile sabah 07.00 saatleri arasında), televizyon ve müzik dinleme faaliyetlerinin komşuları rahatsız etmeden gerçekleşmesi önemlidir.(Türk Ceza Kanunu – Madde 546)
 • Enstrüman kullanımı apartmanda çok uygun olmamakla birlikte zaruri bir durum söz konusuysa -örneğin çocuğunuz bir ödev veya okul etkinliği için hazırlanıyorsa- komşulara önceden haber verip onlardan izin istemek, çıkacak tatsızlıkları önleme adına faydalı olabilir.
 • Daire içerisinde tadilat yapılacaksa bunun çok erken veya geç saatlerde yapılmamasına, resmi tatillere ve hafta sonu tatillerine denk gelmemesine özen gösterilmelidir.

Apartmanda Ortak Alanların Kullanımı

 • Asansör, merdiven gibi ortak alanlarda sigara içilmemeli, buralara çöp dökülmemeli ve özel
  eşyalar bırakılmamalıdır.
 • Apartmandaki ortak kullanım alanlarına özel eşyalar bırakılmamalıdır. (Türk Medeni Kanunu – 737.
  Madde)
 • Dairede tadilat yapılırken binanın yapısını etkileyecek önemli taşıyıcı duvarlar kırılmamalıdır. (Kat Mülkiyeti Kanunu – 19/2. Madde). Bu duvarların kırılması tüm binayı riske atabilir.
 • Balkonlar boyanırken dairenin dışarıdan görünen renk bütünlüğünü bozmayacak bir renk tercih edilmelidir. (Kat Mülkiyeti Kanunu – 19/2. Madde)
 • Pencere altları, balkon kenarları gibi bina dışına denk gelen kısımlara çamaşırlık vs. asılmamalıdır.(Türk Ceza Kanunu – Madde 559) Bazı site ve apartmanlarda yönetimce alınan kararlar doğrultusunda açık balkonları paravan vs. ile şahsi olarak kapatmak yasaklanmıştır. Bunlar da yine dışarıdan bakıldığında bir görüntü bütünlüğü sağlamaya yönelik adımlardır.
 • Yangın merdivenleri depo olarak kullanılmamalı, buralara özel eşyalar bırakılmamalı ve çamaşır asılmamalıdır. Ani bir durum gelişmesi halinde yangın merdivenlerinin kullanılabilir ve çıkışa müsait olduğundan emin olunmalıdır.
 • Varsa otoparklarda araç park edilirken başka araçların geçmesini engellemeyecek şekilde park edildiğinden emin olmak gerekir.

 

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 4.maddesine göre apartmanlarda ortak kullanım alanları şöyledir:

 • Avlular,
 • Genel giriş kapıları,
 • Antreler,
 • Sahanlıklar(Bina kapısının önünde, merdiven başlarında veya ortasında bulunan düzlük)
 • Merdivenler,
 • Asansörler,
 • Binanın temeli,
 • Ana duvarlar,
 • Binanın iskeleti ve taşıyıcı sistemi olan kirişler,
 • Taşıyıcı sistemin parçası olan diğer bölümler,,
 • Kolonlar,
 • Perde duvarlar,
 • Koridorlar ve buralardaki genel tuvalet ve lavabolar,
 • Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar,
 • Tavan ve tabanlar,
 • Kapıcı daireleri veya odaları,
 • Genel çamaşırlık ve çamaşır kurutma yerleri,
 • Genel kömürlük ve ortak garajlar,
 • Elektrik, su ve havagazı saatlerinin bulunduğu kapalı bölümler,
 • Kalorifer daireleri,
 • Kuyu ve sarnıçlar,
 • Su depoları,
 • Sığınaklar,
 • Her kat malikinin kendi bölümü dışındaki kanalizasyon tesisleri ve çöp kanalları ,
 • Kalorifer, su, havagazı ve elektrik tesisleri,
 • Telefon, radyo ve televizyon için ortak antenler
 • Sıcak ve soğuk hava tesisleri,
 • Çatılar, bacalar, teraslar, yağmur olukları,
 • Yangın merdivenleri.

 

Yukarıda sayılanların dışında, yine ortaklaşa kullanım, korunma veya faydalanmaya açık olan diğer her şey ve her yer de
ortak alan kapsamına girmektedir.

Kaynak: Apartman Yönetmeliği 2020 PDF – Apartman yönetmeliğine göre Ortak Kullanım Alanları

Apartmanda Evcil Hayvan Besleme Kuralları

Dairede kedi, köpek vs. evcil hayvan beslenecekse, öncelikle apartman yönetim planında ortak alanlarda ve eklenti yerlerinde evcil hayvan bulundurmanın yasaklanmamış olması gerekir. (Apartmanın yönetimi, kullanım şekli, apartman görevlilerinin alacakları ücret ve yönetime düşen görevler gibi apartmanla ilgili konuları belirleyen, apartmandaki bütün hak sahiplerini bağlayan bir sözleşme hükmünde olan belgeye apartman yönetim planı denir.) Yönetim planında izin verilmişse, kat malikleri kurulunda da evcil hayvan beslenmesine dair belge ibraz edilir. Yönetim planında yer almıyorsa Kat malikleri kurulunun izin belgesi de geçersiz sayılır. Bu konuyla ilgili daha geniş bilgiye, anlaşmazlık durumunda örnek mahkeme kararlarına  Evcil Hayvan Hukukundan ulaşabilirsiniz.

Apartman sakinleri binadaki duyuru panolarını ve yöneticilerinin ilanlarını takip etmeli, aidat ödemeleri ve faturaları aksatmamalıdır. Özellikle ortak ödenen faturalarda mümkün olduğunca hassas davranmak, tüm apartman sakinlerinin ortak ihtiyaçlarının aksamaması adına faydalı olacaktır.

Daire sahipleri(malik) ya da belirli bir bedel karşılığında içinde oturmaya hak kazanmış kiracılar bir araya gelerek apartman yönetimini seçer. Bazı apartmanlarda kiracılar seçime dahil edilmez, yalnızca kat malikleri seçim yapar. Geniş yetkileri bulunan apartman yönetiminin görev ve yetkileri ile kat maliklerinin hak ve sorumlulukları Kat Mülkiyeti Kanunu ile, kiracıların hakları ise Borçlar Kanunu ile belirlenmiştir.

Apartman Kurallarına Uymayanlar Nereye Şikayet Edilir?

Apartman kurallarına uymayanlar kolluk kuvvetlerine veya belediye zabıta görevlilerine şikayet edilir. Çiğnenen kuralın türüne göre (güvenlik, gürültü, rahatsız etme vs.) bu güvenlik birimleri uygun görülen para cezasını keser. Para cezasından fazlasını gerektiren durumlarda ise gerekli adli işlemler yapılır.

Apartmanda belirlenen kurallara uyulmaması sonucu ortaya çıkan her türlü zarar tüm apartman sakinlerince ödenir. Apartmanda yaşayan herkesin belirlenen kurallara özenle uyması, doğacak hasarları önlemenin yanında sakin, huzurlu, temiz ve sorunsuz bir apartman hayatını beraberinde getirir.